Gothia Towers Göteborg

PEAB ́s miljardprojekt Gothia Towers i Göteborg drar fördel med att använda det innovativa fallskyddet från SafetyRespect. Vi projekterar fram fallskyddslösningar tillsammans med PEAB för att säkerställa arbetsmiljön redan på projekteringsstadiet. Vi levererar både speciallösningar och standardsystem. Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn och bygger samtidigt på det befintliga East Tower. Allt skall vara klart under januari 2015 och då ökar antalet hotellrum med drygt 500 till 1 200. Projektet använder standardsystemet för valvkanter, trappor och öppningar samt skyddsskärmar för att fånga fallande föremål.

FALLSKYDDSLÖSNINGAR I PROJEKTET
• Fallskydd vid valvkanter på HDF-bjälklaget med Bultfot, Stolpe 1,3 m och Räckesnät. Stor fördel med enkelheten att snabbt kunna justera räckesnäten i höjd vid pågjutning.
• Fallskydd med Trapptving, Stolpe 1,3 m, justerbara räckesledare i trappor. I spiraltrappan en speciallösning med räckesledare.
• Stålbalkstving på stålstommen vid påbyggnaden av mittentornet.
• Fasadfäste monterats på pinnskruv på stålet.
• Vid öppningar används öppningsbart Väggfäste och Räckesnät.
• På filigranbjälklaget har ingjutningshylsa levererats till leverantören för ingjutning. Fallskyddet har sedan monterats på plats.
• Vi har levererat och monterat Hängbrygga på 100 meters höjd.
• Projektering och lösning med fallskydd på två nivåer på gångbron mellan tornen.

REFERENSER