Fallskyddsanalys

Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Vi samarbetar med projektledning, konstruktörer, platschefer för att skapa säker arbetsplats.

 

TJÄNSTER