2014-06-30 Uppförandet av Kungliga musikhögskolan fortskrider och SafetyRespect levererar projekterat fallskydd

Uppförandet av Kungliga musikhögskolan i Stockholm fortskrider och SafetyRespect levererar fallskydd för att upprätthålla en säker arbetsplats. Fallskyddslösningar har projekterats in för att säkra bland annat valvkanter, fönsteröppningar, tak, trappor med mera.

140630_kungliga_musikhogskolan_1727x

140630_kungliga_musikhogskolan_0684x