Kategori: Referenser

Sjöjungfrun Malmö

140610_sjojungfrun_malmo_140814082840c

SafetyRespect levererar fallskydd till bostadsprojektet Sjöjungfrun som är beläget vid Västra Hamnen i Malmö och granne med World Trade Center. Två huskroppar med 187 st lägenheter om 5-11 våningar uppförs. Bland annat används SafetyRespects Standardsystem bestående av Bultfot som infästning i kombination med stolpar och räckesnät. Även Vertikalfäste och konsoler används för att skapa bra och säkra lösningar som underlättar arbetet. Platsledningen och montörerna är mycket nöjda med de lättanvända fallskyddslösningarna och den höga servicen som SafetyRespect tillhandahåller.

SafetyRespect fallskydd Sjöjungfrun Malmö

SafetyRespect fallskydd Sjöjungfrun Malmö

REFERENSER

Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan

SafetyRespect har fått i uppdrag av NCC att skapa en säker arbetsplats på Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande. Akademiska hus är beställare för projektet som är på drygt 20.000 kvadratmeter och inrymmer förutom lärosalar, övningssalar och konsertsalar. SafetyRespect levererar hela konceptet med ”Kvalitetssäkrat Fallskydd” vilket innebär en kontinuitet av engagemang med dialog och lösningar för att skapa en säker arbetsplats. Detta är extra viktigt då arbetsplatsen ständigt förändras vartefter byggprocessen fortskrider.

För att säkra fönster med låg bröstning använder vi väggfästen med justerbara räckesledare i stål. En lösning som går snabbt att montera och demontera, samt gör det enkelt för övriga yrkeskategorier att utföra jobb i fönsteröppningarna.

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

REFERENSER

Knutpunkten Helsingborg

SafetyRespect fallskydd Knutpunkten Helsingborg

SafetyRespect levererar fallskydd till Knutpunkten i Helsingborg som är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar. NCC har fått i uppdrag att bygga ut med fem våningar som kommer bli kontor. För att skydda trafiken nedanför samt den underliggande vänthallens glastak från nedfallande föremål har SafetyRespects skyddsskärmsystem monterats på byggställningen. Detta är ett komplement till SafetyRespects ordinarie fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och föremål (ej person), som kan innebära risk för skador på personer eller objekt. Skyddsskärmsystemet finns i tre utföranden varav detta är anpassat för att monteras på de flesta förekommande ställningsfabrikat utan behov av lyftkran och med möjligheten att integrera SafetyRespects ordinarie fallskyddssystem. Kunden är mycket nöjd med fallskyddslösningen.

SafetyRespect fallskydd Knutpunkten Helsingborg

REFERENSER

Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

SafetyRespect har levererat allt fallskydd till byggprojektet Tele2 Arena i Stockholm. Behov av skydd mot fall finns för en mängd olika situationer. Allt från öppna valvkanter till trappor, schakter, gradänger, avspärrningar mm. Fallskydd har integrerats i stommen där infästningar har projekterats in och monterats av produktionen. Fortlöpande under projektets gång har SafetyRespect personal varit behjälpliga med lösningar och säkerhetskontroller av uppsatt fallskydd.

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd Tele2 Arena

 

 

 

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

REFERENSER

Gothia Towers Göteborg

PEAB ́s miljardprojekt Gothia Towers i Göteborg drar fördel med att använda det innovativa fallskyddet från SafetyRespect. Vi projekterar fram fallskyddslösningar tillsammans med PEAB för att säkerställa arbetsmiljön redan på projekteringsstadiet. Vi levererar både speciallösningar och standardsystem. Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn och bygger samtidigt på det befintliga East Tower. Allt skall vara klart under januari 2015 och då ökar antalet hotellrum med drygt 500 till 1 200. Projektet använder standardsystemet för valvkanter, trappor och öppningar samt skyddsskärmar för att fånga fallande föremål.

FALLSKYDDSLÖSNINGAR I PROJEKTET
• Fallskydd vid valvkanter på HDF-bjälklaget med Bultfot, Stolpe 1,3 m och Räckesnät. Stor fördel med enkelheten att snabbt kunna justera räckesnäten i höjd vid pågjutning.
• Fallskydd med Trapptving, Stolpe 1,3 m, justerbara räckesledare i trappor. I spiraltrappan en speciallösning med räckesledare.
• Stålbalkstving på stålstommen vid påbyggnaden av mittentornet.
• Fasadfäste monterats på pinnskruv på stålet.
• Vid öppningar används öppningsbart Väggfäste och Räckesnät.
• På filigranbjälklaget har ingjutningshylsa levererats till leverantören för ingjutning. Fallskyddet har sedan monterats på plats.
• Vi har levererat och monterat Hängbrygga på 100 meters höjd.
• Projektering och lösning med fallskydd på två nivåer på gångbron mellan tornen.

REFERENSER

Postterminal Rosersberg

SafetyRespect levererar allt fallskydd till Sveriges största postterminal som byggs i Rosersberg av PEAB. Terminalen i Rosersberg är en del av Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur, och kommer att ha 500-600 anställda. Placeringen i Rosersberg intill stambanan gör det möjligt att kunna transportera en stor del av volymerna med tåg istället för flyg och bil. Bygget är i tidigt stadium med att stommen uppförs.

REFERENSER

Swedbank HK Sundbyberg

Swedbank HK i Sundbyberg är under uppbyggnad och SafetyRespect levererar allt fallskydd. SafetyRespect Stolphylsor med integrerat stolplås har svetsats på stålbalkarna vilket skapar ett säkert fallskydd och en trygg arbetsplats.

REFERENSER

Ikano Uddevalla

SafetyRespect levererar allt fallskydd för valvkanter och tak till PEAB, för projekt åt Ikano på Östra Torp i Uddevalla. De snabbmonterade infästningarna och räckesnäten uppskattas av montörerna, samt att projektledningen uppskattar att skyddsnivån för medarbetarna har ökats. Fallskyddssystemet är integrerbart med ställning vilket skapar säkra och bra lösningar då standardkomponenter kan användas för att lösa plötsliga behov.

REFERENSER

Facebook serverhall Luleå

facebook serverhall luleå

SafetyRespect har levererat fallskydd till NCC för nybyggnation av Facebook serverhall i Luleå. Uppdraget var den första hallen av tre planerade i området. Vi har varit delaktiga i processen i tidigt skede och projekterat fram fallskyddslösningar tillsammans med NCC för att säkerställa arbetsmiljön. Vi levererade lösningar för både taksäkerhet och för övriga fallskyddsbehov som uppkom under byggprocessen. Vi har under tiden färdigställt vår produktutveckling av fallskydd gällande hallbyggnader i stål. Vår satsning på produktutveckling inom detta område börjar nu verkligen bära frukt menar företagets VD Per Ramberger.

Facebook serverhall är ett prestigeprojekt som befäster oss som viktig leverantör. Projektet stödjer vår ambition som Sveriges mest innovativa och serviceinriktade företag inom byggsäkerhet och fallskydd, säger Per Ramberger VD.

REFERENSER

Lulsundsberget Luleå

På Lulsundsberget i Luleå uppför NCC två huskroppar samt ett parkeringshus. SafetyRespect levererar allt fallskydd till projektet där vi bland annat har lösningar som vertikalfästen på formborden och konsolfästen på valvkanterna.

REFERENSER