Carlstad Conference Center

Carlstad Conferense Center

SafetyRespect AB levererade via vår partner i Karlstad, HyrCity AB, allt fallskydd till det omfattande projektet Carlstad Conference Center, CCC, när det byggdes om till en ny kultur- och kongressanläggning för 420 miljoner kronor. Slutresultatet blev en konferensanläggning av högsta klass som också rymmer en konsertsal med 1600 platser. Entreprenör var Byggbolaget i Värmland.

REFERENSER