Aktiv SafetyCheck

installation_safetyrespect_5

Vi kan göra en översyn av monterat fallskydd med utgångspunkt från tidigare genomförd SafetyCheck. Vi utför korrigering av eventuella brister, komplettering av fallskydd, materialoptimering av levererat och monterat fallskydd, flytt och borttagning av material på valv m.m. Vi blickar även framåt och löser kommande fallskyddssituationer.

Safetycheck fallskydd SafetyRespect

Räckesledare trappa

Service fallskydd

TJÄNSTER