2019-05-24 SafetyRespect är nu arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001

Den 12 mars 2018 publicerades en ny ISO standard för arbetsmiljö ISO 45001 Ledningssystemet för arbetsmiljö – Krav och vägledning. Att fokusera på arbetsmiljön och humankapitalet i vår verksamhet stärker SafetyRespect i flera led. 2019-05-17 blev SafetyRespect godkänd att gå från OHSAS18001 till ISO45001. SafetyRespect har i många år jobbat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det känns idag extra roligt att vi nu kan följa den nya internationella ISO-standarden för just arbetsmiljö.

Ronnie Wikner
HR & Quality Manager
Safetyrespect AB