2016-10-20 SAFETYRESPECT LEVERERAR FALLSKYDD TILL VEIDEKKE OCH PROJEKT KALLHÄLLSPARKEN I JÄRFÄLLA

KALLHÄLLSPARKEN

Veidekke bygger nya lägenheter i Järfälla och har valt SafetyRespect som leverantör av fallskydd. Fallskyddet har använts till balkonger, valvkanter och tak. På taket har SafetyRespects egna montagegrupp monterat hängbrygga för att på ett smidigt och säkert sätt kunna arbeta vid och på taket.

För mer information kring vårat fallskydd så kontakta en av våra fallskyddsrådgivare under fliken kontakt.

Hängbrygga

dubbla nät