2016-09-12 SAFETYRESPECT LEVERERAR FALLSKYDD TILL ENGELBRECKTSHÖJDEN WÄSTBYGG

Engelbr

Wäst-bygg bygger nya fräscha lägenheter i Järfälla och använder SafetyRespect som leverantör av fallskydd. Fallskydd har använts till bland annat balkonger, valvkanter och tak.

För mer information kring vårat fallskydd så kontakta en av våra fallskyddsrådgivare under fliken kontakt.