2016-06-03 SafetyRespect Norge är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001

arbetsmiljocertifiering_160607x

OHSAS 18001 är en standard som ligger till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. I standardserien ingår hittills en kravstandard, OHSAS 18001. Standardserien antas som nationella standarder av allt fler länder, däribland Sverige. År 2007 meddelade BSI att OHSAS 18001 hade accepterats i mer än 80 länder. SafetyRespect Norge är från och med 2016-06-03 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.