2014-07-04 SafetyRespect levererar fallskydd till NCC för utbyggnaden av Knutpunkten i Helsingborg

SafetyRespect levererar fallskydd till Knutpunkten i Helsingborg som är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar. NCC har fått i uppdrag att bygga ut med fem våningar som kommer bli kontor. För att skydda trafiken nedanför samt den underliggande vänthallens glastak från nedfallande föremål har SafetyRespects skyddsskärmsystem monterats på byggställningen. Detta är ett komplement till SafetyRespects ordinarie fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och föremål (ej person), som kan innebära risk för skador på personer eller objekt. Skyddsskärmsystemet finns i tre utföranden varav detta är anpassat för att monteras på de flesta förekommande ställningsfabrikat utan behov av lyftkran och med möjligheten att integrera SafetyRespects ordinarie fallskyddssystem.

Kunden är mycket nöjd med fallskyddslösningen.

SafetyRespect fallskydd

nedfallsskärm_3x