2014-06-09 SafetyRespect levererar fallskyddslösningar till NCC på Kungliga Musikhögskolan

SafetyRespect har fått i uppdrag av NCC att skapa en säker arbetsplats på Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande. Akademiska hus är beställare för projektet som är på drygt 20.000 kvadratmeter och inrymmer förutom lärosalar, övningssalar och konsertsalar. SafetyRespect levererar hela konceptet med “Kvalitetssäkrat Fallskydd” vilket innebär en kontinuitet av engagemang med dialog och lösningar för att skapa en säker arbetsplats. Detta är extra viktigt då arbetsplatsen ständigt förändras vartefter byggprocessen fortskrider.

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan