2014-04-23 SafetyRespect förstärker i Stockholm

SafetyRespect hälsar Remoun Feisal välkommen till oss på vår Stockholmsdepå. Remoun kommer att jobba som montageledare.