2014-04-14 SafetyRespect levererar fallskyddslösningar till kontorsprojekt på anrika Lyckholms Bryggeri i Göteborg

I samarbete med PEAB levererar SafetyRespect fallskydd till produktion av nya kontorsfastigheter på anrika Lyckholms Bryggeri i Göteborg. Smarta fallskyddslösningar för valvkanter, schakter, trappor, tak med mera levereras. Med hög närvaro och kontinuerlig dialog samt kontroll skapas en säker arbetsplats enligt SafetyRespects arbetssätt ”Kvalitetssäkrat Fallskydd”.