2014-04-09 För Veidekke är arbetsmiljö och säkerhet viktigt därför valdes SafetyRespect som partner gällande fallskydd

Fallskydd hyreshus

Med fallskydd från SafetyRespect monterat på balkonger, tak och öppningar skapas högsta säkerhet på bostadsprojektet i Sundbyberg. För att kunna göra alla takjobb har hängbrygga monterats utefter fasaden vilket skapar ett arbetsplan där flera arbetsuppgifter kan utföras. SafetyRespects unika fallskyddslösning för fönsteröppningar möjliggör snabbt montage och demontage av fallskyddet för alla som arbetar med byggnationen.

140409_bostadsprojekt_sundbyberg_0562x

fallskydd Sundbyberg