2014-03-19 SafetyRespect levererar fallskydd till uppförande av nytt köpcentrum i Strömstad i samarbete med PEAB

SafetyRespect fallskydd köpcentrum Strömstad

Nyproduktion av Galleria i Strömstad är under uppförande av PEAB. SafetyRespect fallskydd monteras i takt med att stommen går upp både på valven och taket. Fallskyddslösningar har projekterats in i stommen för att möta höga säkerhetskrav och samtidigt vara användarvänligt då olika yrkeskategorier är inblandade i montage, användning och i senare skede demontage. Hög användarvänlighet utan behov av verktyg för att justera skyddet är viktigt.