2013-11-01 SafetyRespect flyttar sin verksamhet i Stockholm till Veddesta

SafetyRespect Stockholm

SafetyRespect flyttar sin verksamhet i Stockholm till Veddesta. Närhet till kunderna, ökad exponering och tydligare affärsmodell utmärker valet av de nya lokalerna.

– Under de senaste åren har SafetyRespect vuxit till att bli Sveriges starkast växande utvecklare av temporärt fallskydd till byggsektorn. Det är ett naturligt steg för oss att nu flytta till egna lokaler, säger Tomas Mann, Försäljningschef på SafetyRespect. I utformningen av de nya lokalerna har närhet, miljö och exponering varit centralt.

– I byggbranschen är det vanligt att leverantörer av fallskydd levererar till uthyrningsbranschen. Vi har gjort tvärtom och istället anpassat oss efter våra kunders behov av en specialist som kan leverera lösningar. Som enda leverantör inom fallskydd både utvecklar vi fallskydd, producerar och levererar lösningar direkt till byggprojekt, säger Tomas Mann.

På den nya depån/kontoret finns både fast och flexibel exponering av olika fallskyddslösningar. SafetyRespects tekniska avdelning har i samråd med marknadsavdelningen ritat och projekterat det nya kontoret. Likt en byggarbetsplats har en rad olika miljöer och scenografier skapats för olika fallrisksituationer.

– Här får vi möjlighet att visa våra kunder olika lösningar där det finns behov av fallskydd. Vårt arbetssätt ”Kvalitetssäkrat Fallskydd” skapar säkra arbetsplatser och tar samtidigt hänsyn till miljön. Tydlighet och hög närvaro på våra viktigaste marknader följer vår strävan att vara den bästa samarbetspartnern till våra kunder, säger Per Ramberger VD.