2013-06-17 Förmonterat fallskydd ökar säkerheten och produktiviteten på byggarbetsplatserna

SafetyRespect har tillsammans med sina kunder vidareutvecklat sitt arbetssätt kvalitetssäkrat fallskydd. Genom att förmontera projekterade fallskydd skapas säkrare byggarbetsplatser och snabbare byggprocess.

För att både skapa en säker arbetsplats och spara tid för montage av fallskydd kan infästning, stolpe och räckesnät monteras före lyft av prefabelementen. Detta arbetssätt används bland annat av PEAB vid Gothia Towers i Göteborg samt Strabag i Tyresö C. Montörerna uppskattar det säkra montaget och fallskyddet monteras således redan på bilen (där prefabelementen transporteras) eller på marken före lyftet. Fallskyddet är då redan på plats när övrigt arbete på byggnaden tar vid. Montaget går både fort, är säkert och skapar bättre ekonomi då tidsvinster uppnås genom effektivare utnyttjande av byggkranen.

”Vi har skapat en hög säkerhet på arbetsplatsen och vi spar många kranlyft, säger Kurt Ekström arbetsledare på Strabag i Tyresö. Nu slipper vi separata lyft av fallskyddet. Detta är speciellt viktigt då vi har så hög byggnad, över 20 våningar, krantid kostar pengar”.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi byggbranschen till att bli både säkrare och effektivare. Nya tankesätt skapar både bättre lönsamhet på bygget samt ökar säkerheten, säger Tomas Mann försäljningschef på SafetyRespect AB.


Projekt Gothia Towers Göteborg. Kund PEAB.


Projekt Tyresö View, Tyresö C. Kund Strabag.