2013-05-06 Fallolyckor projekteras bort på byggarbetsplatserna


SafetyRespect har vidareutvecklat sitt fallskyddskoncept för byggbranschen för att i ett tidigt skede identifiera och eliminera fallrisker. Ett framtaget arbetssätt som skall förhindra fallolyckor integreras sedan i hela byggprocessen.

Kvalitetssäkrat fallskydd skapas gemensamt
Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Exempelvis svetsas stolpinfästningar med integrerad låsfunktion på stålbalk direkt på fabrik. På arbetsplatsen blir montaget av fallskyddet både säkrare och snabbare då infästningen är prefabricerad. Att montera fallskydd kan annars vara ett riskmoment i sig om dessa moment inte är projekterade utan skall ”lösas snabbt på plats”.

Vid uppstart av nytt projekt genomförs utbildning av montörer och skyddsombud gällande lagar & regler samt det aktuella fallskyddet. Montörerna erhåller också instruktion om egenkontroll, med checklistor. Kontinuerligt i projekten genomförs uppföljning av uppsatt fallskydd med åtgärder för att säkerställa högsta säkerhet på arbetsplatsen. Denna Safetycheck kan utföras av byggprojektets egen personal eller av SafetyRespect.

Det vi skapar med vår kund är en tydlig struktur med analys, lösningar och dokumentation. Att vidareutveckla oss själva och branschen genom nya arbetssätt är en viktig del utöver sedvanlig produktutveckling. Med rätt attityd hos ledning och personal, engagemang i alla led och tillgänglig kompetens skapar vi tillsammans säkra och för alla parter lönsamma byggarbetsplatser. Att vara rådgivande och hjälpa våra kunder skapa säkerhet är vår roll säger Tomas Mann, Försäljningschef SafetyRespect AB.

Bildtext: Projekt Swedbank HK, av SafetyRespect AB projekterat fallskydd!

Länk till pressrelease: 130430_pressrelease_SafetyRespect_kvalitetssäkrat_fallskydd.pdf