2013-03-15 SafetyRespect levererar fallskydd till Sveriges största postterminal som byggs i Rosersberg


SafetyRespect levererar allt fallskydd till Sveriges största postterminal som byggs i Rosersberg av PEAB. Terminalen i Rosersberg är en del av Postens miljardinvestering i en ny terminalstruktur, och kommer att ha 500-600 anställda. Placeringen i Rosersberg intill stambanan gör det möjligt att kunna transportera en stor del av volymerna med tåg istället för flyg och bil. Bygget är i tidigt stadium med att stommen uppförs.