2012-09-27 Fallskydd från SafetyRespect monterat på förbindelsebron mellan tornen på Gothia Towers


Förbindelsebron mellan tornen på Gothia Towers utrustades med fallskydd före lyftet av bron, fallskydd med infästning projekterades i samråd mellan SafetyRespect och PEAB