2012-01-24 SafetyRespect har fått tre stora order för leverans av fallskydd till prestigebyggen


SafetyRespect har tecknat avtal med NCC Construction Sverige för leveranser av fallskydd till projektet Signalfabriken i Sundbyberg, utanför Stockholm. Till Swedbanks nya huvudkontor som också skall uppföras i Sundbyberg skall SafetyRespect också leverera fallskydd. PEAB ́s miljardprojekt Gothia Towers i Göteborg skall också dra fördelarna med att använda det innovativa fallskyddet. I samtliga uppdrag skall allt fallskydd levereras från Östersundsföretaget.
Vi projekterar fram fallskyddslösningar tillsammans med kunderna för att säkerställa arbetsmiljön redan på projekteringsstadiet. Vi levererar både speciallösningar och standardsystem som utvecklats i Östersund. Vår produktutveckling av fallskydd börjar bära frukt och vi satsar nu hårt på marknads och kundutveckling. De nya projekten är prestigeprojekt som befäster oss som viktig leverantör. Projekten stödjer vår ambition som Sveriges mest innovativa och serviceinriktade företag inom byggsäkerhet och fallskydd.

Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn och bygger samtidigt på det befintliga East Tower. Allt skall vara klart under januari 2015 och då ökar antalet hotellrum med drygt 500 till 1 200. Bygget sker i två etapper, redan sommaren 2013 invigs mittentornet “Gothia Tower”, dvs nuvarande East Tower, som byggs på med sex våningar.


Swedbank nya HK i Sundbyberg.


Kvarteret Plåten, också kallat Signalfabriken, består i dag av tomma industri- och kontorslokaler. Totalt blir det cirka 36 000 kvadratmeter bruttoarea lokaler varav cirka 18 000 kvadratmeter är nybyggnad.

Ladda ner pressrelease 120124_pressrelease_tre_stora_projekt.pdf