2011-08-05 Ny tving som löser flera behov av infästningar för fallskydd


Tving 550 är en nyutvecklad tving som löser ett flertal olika behov av infästningar för fallskydd. Montagealternativen är horisontellt, vertikalt samt i trappor med olika vinklar på både vänster- och högersida. Montage sker snabbt och enkelt utan ingrepp på ytan. [Läs mer…]