2010-01-20 SafetyRespect ställer ut på Nordbygg i Stockholm 23-26 mars 2010

SafetyRespect kommer att ställa ut på Nordbygg i Stockholm 23-26 mars 2010, Skandinaviens största mässa med produkter och tjänster för byggbranschen.

Detta blir en viktig marknadsföringsplats för SafetyRespect där vi kommer visa upp den “Nya generationens fallskydd”, våra smarta lösningar och fördelarna med ett kvalitetssäkrat fallskyddssystem. Vi menar att det går att skapa en säker byggarbetsplats med rätt attityd, kompetens, utbildning och rätt fallskyddssystem på rätt plats.

Vi har produkter med integrerade låsfunktioner, system för olika behov såsom tak, prefab, valvkant, detta tillsammans med dokumentation som möjliggör kvalitetssäkrat fallskydd. Våra produkter utvecklas efter devisen en produkt flera lösningar, vilket gör att byggaren kan använda samma produkt vid flera alternativa lösningar vartefter projektet fortskrider. Detta minimerar kostnader och skapar möjligheter att snabbt lösa fallskyddsproblem. Ett kvalitetssäkrat fallskydd skapar en struktur för en arbetsplats utan olyckor!

Vi hälsar alla som är intresserade av en säker arbetsplats välkomna till vår monter.
Ort: Älvsjö. Tid: 23-26 mars 2010. Monter B07:31

SafetyRespect utvecklar den nya generationens fallskydd!
Vill ni vara med?