2009-12-12 Utbildning temporärt fallskydd

SafetyRespect har under november 2009 genomfört fallskyddsutbildning för elever i årskurs 3 vid byggprogrammet på Palmcrantsskolan i Östersund. Att lära sig att skapa och upprätthålla säkra arbetsplatser är en viktig del inom byggbranschen. SafetyRespect har lång erfarenhet och stor kunskap inom detta och erbjuder olika utbildningar anpassade för skolor och företag.

Mål med utbildningen
Att få kännedom om de regler, lagar och krav som innefattas av fallskydd på en arbetsplats. Vad är ett bra fallskydd och hur fungerar det. Att visa exempel på användningen av fallskydd i olika miljöer samt att lära ut hur man praktiskt bygger fallskydd.

För vem
Denna utbildning vänder sig till alla som kommer att arbeta praktiskt med fallskydd i vardagen, till exempel arbetsledare,
byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt drifts- och underhållspersonal.

Utbildningens innehåll:
• Lagar och regler
• Skapa en säker arbetsplats
• Integration av fallskydd i byggprocessen
• Minimering av risker
• Olika typer av fallskyddssystem
• Praktiska moment samt montage av fallskydd i olika miljöer
• Kvalitetssäkrat fallskydd, kontrollsystem och checklistor