2009-06-30 Parkeringshus med många olika lösningar på fallskydd


Strängbetong bygger parkeringshus på Karolinska i Stockholm och väljer säkerhetslösningar från SafetyRespect AB. Strängbetongs platschef Conny Källström uppskattar de olika lösningarna som levererats till projektet och upplever en ny och högre säkerhetsnivå. I projektet används bultfot, valvkantsfäste, flexfäste, trapplösningar och gångbrygga.