2009-01-15 SafetyRespect fallskydd på Frölunda Torg i Göteborg

Diligentia Köpcentrum AB bygger ut Frölunda Torg köpcentrum. Skanska har valt SafetyRespect och Stavdal som samarbetspartner gällande fallskydd. Planerna omfattar nybyggnad av ett butikshus på ca 15.000 m2, ett butik- och kontorshus på vardera 8000 m2, samt två nya parkeringshus. Vidare planeras en påbyggnad i ett plan i den del som vetter mot Frölunda kulturhus där en ny filmstad med 6 biografer skall inrymmas. Målet är att bli Sveriges största köpcentrum med 140 butiker.