2008-12-21 Vår kund Nordställningar erbjuder sina kunder en helhetslösning där fallskydd från SafetyRespect ingår

På flera takarbeten i mellannorrland där Nordställningars kunder finns erbjuds en säkerhetslösning utöver det vanliga! En Integration av ställning och fallskydd för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen.

”Många av våra uppdragsgivare känner inte till de regler som gäller då ställningskrav övergår i fallskyddskrav. Detta gäller speciellt vid takarbeten då olika krav ställs beroende på taklutning, klass A, B, C. I ställningsföreskriften finns inga hänvisningar till normer för temporärt fallskydd, varför många arbetsplatser inte uppfyller ställda regler.
För att säkerställa säkerheten erbjuder och monterar vi därför SafetyRespect fallskydd som en trygg, bekväm helhetslösning.”