2008-11-07 SafetyRespect tar ännu ett fallskyddsuppdrag i Stockholmsområdet


Arcona bygger nytt åt Linköpingsuniversitet där konstruktionen är en stomme av prefabelement. Byggaren önskar en säker fallskyddslösning på bjälklagskant. Vår representant Unirent föreslog en lösning med bultfot, stolpe och skyddsnät enligt SafetyRespects anvisning. Bygget får med denna metod ett fallskydd med inbyggd säkerhet genom integrerat Stolplås och Räckeslås i kombination med stabilt Räckesnät.