2008-08-18 Snabbt montage på känslig takyta


Takarbete på platt tak med känslig takyta av papp denna känsliga yta fick inte skadas. Ingen håltagning eller annan åverkan fick göras på den känsliga takytan. Här använder vi det nyutvecklade markstödet som är skonsamt mot pappytan och som ger ett starkt fallskydd då det monteras samman som en helhet. Denna metod gjorde även att montagetiden för fallskyddet väsentligt förkortades.