2008-06-15 Akutjobb med flexibel lösning


Arbetet som skulle utföras var takrenovering med byte av taktäckning och ny yttersarg på en kontors och lagerlokal. Behovet var ett snabbt monterat fallskydd utan avkall på säkerheten. Dessutom skulle fallskyddet vara flexibilitet att förändra allt eftersom bygget fortskred. Aktuell ställningsbyggare valde i samråd med SafetyRespect att erbjuda sin kund en fallskyddslösning bestående av ett fäste med horisontellt monterad tving, stolpe, bultfot och skyddsräcke. Montörerna upplevde en säker arbetsplats med fallskydd som inte var i vägen för arbetet.