2012-04-10 Utbyggnaden av Gothia Towers i Göteborg är i full gång och SafetyRespect levererar fallskydd till hela projektet


Peab är i full gång med utbyggnaden av Gothia Towers i Göteborg och SafetyRespect levererar fallskydd till hela projektet. Hittills använder projektet standardsystemet för valvkanter, trappor och öppningar samt skyddsskärmar för att fånga fallande föremål. Här på bilden leder Safetyrespects Fredrik Jonsson montaget av skyddsskärmar.