2011-06-29 Fallskyddslösning för byggandet av ett kommunhus i Knivsta

SafetyRespect har träffat avtal om att leverera fallskydd till NCC Construction Sverige för byggandet av ett kommunhus i Knivsta för ca 145 miljoner kr. En fallskyddslösning med infästning utanför fasaden vilket ger en helt fri arbetsyta på valvet. Knivstas nya kommunhus byggs nära stationen och ska ge Knivsta centrum bättre offentlig service. Den fyra våningar höga fastigheten ska innehålla kontor, sessionssal med 150 platser, bibliotek, sammanträdesrum och restaurang. Huset ska även rymma Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett lokalt poliskontor.