08-07-20 Ekonomisk och säker lösning


Takrenovering av en gammal träbyggnad på Universitetsområdet Campus i Östersund skulle utföras. Problematiken var att finna en säker och ekonomisk lösning med ett fallskydd på husgaveln att beakta var ett djupt takutsprång. Ett alternativ var ställning men det förkastades av ekonomiska skäl. Lösningen blev ett gavelskydd med fasadmonterat fäste, stolpar och justerbara räckesledare.