Tagg: fallolyckor

2013-05-06 Fallolyckor projekteras bort på byggarbetsplatserna


SafetyRespect har vidareutvecklat sitt fallskyddskoncept för byggbranschen för att i ett tidigt skede identifiera och eliminera fallrisker. Ett framtaget arbetssätt som skall förhindra fallolyckor integreras sedan i hela byggprocessen.

Kvalitetssäkrat fallskydd skapas gemensamt
Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Exempelvis svetsas stolpinfästningar med integrerad låsfunktion på stålbalk direkt på fabrik. På arbetsplatsen blir montaget av fallskyddet både säkrare och snabbare då infästningen är prefabricerad. Att montera fallskydd kan annars vara ett riskmoment i sig om dessa moment inte är projekterade utan skall ”lösas snabbt på plats”. Continue reading ”2013-05-06 Fallolyckor projekteras bort på byggarbetsplatserna”