Tagg: byggbranschen

2013-09-10 SafetyRespect expanderar kraftigt och söker säljare till distrikt Göteborg och Malmö

Säljare på SafetyRespect

SafetyRespect expanderar kraftigt och söker säljare till Göteborg och Malmöområdet. Vill du vara med att skapa en säkrare arbetsmiljö på Sveriges byggarbetsplatser?

Vi söker en säljare som aktivt skall hjälpa byggföretag och byggprojekt att skapa säkra arbetsplatser.  Vi jobbar utåtriktat med hög energi och tydlig struktur. Lämplig bakgrund är att du har jobbat inom byggbranschen och har erfarenhet av byggprocessen och olika byggmetoder. Kanske jobbar du idag inom prefabindustrin, eller som arbetsledare på byggföretag eller liknande. Det viktiga är att du är driven, är engagerad och tycker att det ska bli intressant och roligt att skapa säkra arbetsplatser. Du skall ha lätt att jobba självständigt och driva dina projekt framåt. Du skall ha förmåga att etablera och vårda kundkontakter samt tycka det är kul att utveckla ”affärer”. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.

SafetyRespect AB är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför fallskyddslösningar till byggbranschen. Vår drivkraft är att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och kunna fokusera på uppgiften istället för den egna säkerheten. Som specialister inom fallskydd är vi tidigt med i byggprocessen för att hjälpa kunden med att lösa alla fallskyddssituationer som kan uppstå. Vi genomför beräkningar, tar fram dokumentation, producerar och levererar lösningar till allt från stora till små byggprojekt. Våra produkter och tjänster bidrar till ökad säkerhet och kvalitet, samt effektivare arbete med bättre totalekonomi som följd.

Är du intresserad? Skriv i så fall några rader om dig själv och maila till per@safetyrespect.se

2013-06-17 Förmonterat fallskydd ökar säkerheten och produktiviteten på byggarbetsplatserna

SafetyRespect har tillsammans med sina kunder vidareutvecklat sitt arbetssätt kvalitetssäkrat fallskydd. Genom att förmontera projekterade fallskydd skapas säkrare byggarbetsplatser och snabbare byggprocess.

För att både skapa en säker arbetsplats och spara tid för montage av fallskydd kan infästning, stolpe och räckesnät monteras före lyft av prefabelementen. Detta arbetssätt används bland annat av PEAB vid Gothia Towers i Göteborg samt Strabag i Tyresö C. Montörerna uppskattar det säkra montaget och fallskyddet monteras således redan på bilen (där prefabelementen transporteras) eller på marken före lyftet. Fallskyddet är då redan på plats när övrigt arbete på byggnaden tar vid. Montaget går både fort, är säkert och skapar bättre ekonomi då tidsvinster uppnås genom effektivare utnyttjande av byggkranen.

”Vi har skapat en hög säkerhet på arbetsplatsen och vi spar många kranlyft, säger Kurt Ekström arbetsledare på Strabag i Tyresö. Nu slipper vi separata lyft av fallskyddet. Detta är speciellt viktigt då vi har så hög byggnad, över 20 våningar, krantid kostar pengar”.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi byggbranschen till att bli både säkrare och effektivare. Nya tankesätt skapar både bättre lönsamhet på bygget samt ökar säkerheten, säger Tomas Mann försäljningschef på SafetyRespect AB. Continue reading ”2013-06-17 Förmonterat fallskydd ökar säkerheten och produktiviteten på byggarbetsplatserna”

2013-05-06 Fallolyckor projekteras bort på byggarbetsplatserna


SafetyRespect har vidareutvecklat sitt fallskyddskoncept för byggbranschen för att i ett tidigt skede identifiera och eliminera fallrisker. Ett framtaget arbetssätt som skall förhindra fallolyckor integreras sedan i hela byggprocessen.

Kvalitetssäkrat fallskydd skapas gemensamt
Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Exempelvis svetsas stolpinfästningar med integrerad låsfunktion på stålbalk direkt på fabrik. På arbetsplatsen blir montaget av fallskyddet både säkrare och snabbare då infästningen är prefabricerad. Att montera fallskydd kan annars vara ett riskmoment i sig om dessa moment inte är projekterade utan skall ”lösas snabbt på plats”. Continue reading ”2013-05-06 Fallolyckor projekteras bort på byggarbetsplatserna”