Kvalitetssäkrat fallskydd

VÅRT ARBETSSÄTT FÖR ATT SKAPA SÄKRA ARBETSPLATSER

safetyrespect_1625

1

FALLSKYDDSANALYS

Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Vi samarbetar med projektledning, konstruktörer, platschefer för att skapa säker arbetsplats.

training_safetyrespect_7418c

2

UTBILDNING

Vid uppstart av nya projekt genomförs utbildning av montörer och skyddsombud om lagar och regler samt om de aktuella fallskyddslösningarna. Montörerna får också instruktioner om egenkontroll med checklistor och arbetssättet Kvalitetssäkrat fallskydd. Utbildning och instruktioner anpassas till projektens behov och genomförs gärna på arbetsplatsen.

installation_safetyrespect_7268c

3

ANVÄNDNING

Vi utbildar även användarna i det av montörerna uppsatta skyddet. Många olika yrkesgrupper hanterar fallskyddet dagligen och kunskap för dessa är viktig. Kontinuerligt i projekten genomförs uppföljning av uppsatt fallskydd med åtgärder för att säkerställa högsta säkerhet på arbetsplatsen. Denna Safetycheck är en form av skyddsrond som fokuserar på uppsatt fallskydd.

standard_system_safetyrespect_0129

4

SÄKER ARBETSPLATS

Det vi skapar med vår kund är en säker arbetsplats med tydlig struktur: analys, lösningar och dokumentation. Med rätt attityd hos ledning och personal, engagemang i alla led och tillgänglig kompetens skapar vi tillsammans säkra och för alla parter lönsamma byggarbetsplatser.