FALLSKYDDSSPECIALIST

SafetyRespect skyddar liv genom att vara specialist inom fallskydd till byggbranschen. Grunden för vår produktutveckling är våra kunders behov av säkra byggarbetsplatser samt de lagar och normer som gäller. Vi är med i hela byggprocessen för att hjälpa våra kunder med alla fallskyddssituationer som kan uppstå. Vi genomför beräkningar, tar fram dokumentation, levererar fallskyddslösningar och säkerhetskontroller till alla typer av byggprojekt.

Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår egna moderna fabrik, vilket skapar flexibilitet, kontroll på kvaliteten och möjlighet att styra kapaciteten. Vi erbjuder försäljning, uthyrning och montage av våra fallskyddslösningar med service och logistik via egna depåer. Med stort engagemang och hög kompetens står vi nära våra kunder och skapar högsta säkerhet med bästa totalekonomi.

 

SPECIALIST
Som fallskyddsspecialist är vi med i hela byggprocessen för att hjälpa våra kunder med alla fallskyddssituationer som kan uppstå. Vi genomför beräkningar, tar fram dokumentation, producerar och levererar fallskyddslösningar till alla typer av byggprojekt. Med engagemang och kompetens står vi nära våra kunder och skapar högsta säkerhet med bästa totalekonomi.

UTVECKLING
Grunden för vår produktutveckling är våra kunders behov av säkra byggarbetsplatser samt de lagar och normer som gäller. Utvecklingen drivs framåt av teknisk support till våra kunder samt genom innovation av nya fallskyddsprodukter och system.

TILLVERKNING
Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huudsak i vår egna moderna fabrik. Detta skapar flexibilitet, kontroll på kvaliteten och möjlighet att styra kapaciteten. Resultatet är korta ledtider och goda möjligheter till kundanpassningar.

DEPÅER
Vi erbjuder försäljning, uthyrning och montage av våra fallskyddslösningar. Logistik, showroom och tillgänglighet hanteras i huvudsak via våra egna depåer, där närheten till våra kunder är en viktig faktor.

SERVICE
Med stort engagemang och tydlig närvaro hjälper vi våra kunder att hålla högsta säkerhet med kostnadseffektiva och smarta fallskyddslösningar. I vårt serviceerbjudande ingår ett antal tjänster, såsom projektering, fallskyddsanalys, utbildning, montage samt säkerhetskontroller med Safetycheck.

white_space